Reference ze seminářů realizovaných od října 2015

Pro lepší přehlednost a velké množství realizovaných seminářů najdete vyhodnocené zpětné vazby ze seminářů realizovaných po 15. 9. 2015 přímo u anotace jednotlivých seminářů v části Kurzy - Přehled kurzů - více zde. Součástí anotace jednotlivých seminářů je také nabídka aktuálních termínů pro jejich realizaci.

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 17. 9. 2015 - Zlín

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 jsme první dva z našich seminářů realizovali také ve Zlíně ve spolupráci se ZŠ Zlín, Mikoláše Alše. První z těchto seminářů byl seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" a měl 25 účastníků.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 21 z nich, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 17. 9. 2015 - Třebíč

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 jsme seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" realizovali poprvé v Třebíči ve spolupráci se ZŠ Třebíč, Na Kopcích. Seminář byl určení pro učitele a jejich asistenty z různých škol a měl 10 účastníků. Proběhl ve velice příjemné pracovní atmosféře. Jeho účastníci ocenili především ujasnění si kompetencí mezi učiteli a jejich asistenty a prostor pro dotazy účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

    

Zpětná vazba k semináři "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole" - 15. 9. 2015 - Brno

V úterý 15. 9. 2015 jsme v Brně poprvé v tomto školním roce realizovali seminář "Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole". Seminář se čtyřhodinovou časovou dotací proběhl tentokrát v dopoledních hodinách a měl 9 účastníků. Ti ocenili především mnoho praktických ukázek a metodické materiály k dané problematice. Některým účastníkům semináře chybělo zaměření i na střední školy, seminář je však dle anotace určený učitelům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 14. 9. 2015 - Brno

V pondělí 14. 9. 2015 jsme v Brně poprvé v tomto školním roce realizovali seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi". Tento seminář patřil v loňském školním roce k našim nejúspěšnějším seminářům, letos ho nabízíme s časovou dotací navýšenou na 6 hodin. Semináře se účastnilo 20 učitelů a jejich asistentů, kteří ocenili především mnoho příkladů z praxe, prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a zodpovězení všech otázek od účastníků semináře.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 14. 9. 2015 - ZŠ Újezd u Brna

V pondělí 14. 9. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali pro učitele ZŠ Újezd u Brna. Semináře se účastnilo 14 učitelů 1. stupně a českého jazyka na 2. stupni. Ocenili především ukázky nových metod a jejich aplikaci v praxi a návod na tvorbu a realizaci čtenářských dílen.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "'Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 10. 9. 2015 - Brno

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 jsme seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" realizovali v Brně pro zájemce z různých škol. Seminář měl 23 účastníků, které zajímaly především informace k tvorbě a realizaci čtenářských dílen, získali však i mnoho dalších námětů nejen do hodin čtení.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 18 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

 

Zpětná vazba k semináři "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi" - 8. 9. 2015 - Brno

V úterý 8. 9. 2015 vedla lektorka Mgr. Lenka Ondráčková v Brně poprvé v tomto školním roce seminář "Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve školní praxi". Semináře se účastnilo 12 učitelů a poradenských pracovníků. Ti získali přehled o platné a připravované legislativě k dané problematice a mnoho příkladů dobré praxe k tvorbě a realizaci IVP.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se mlžete seznámit zde: 

Zpětná vazba k semináři "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" - 3. 9. 2015 - ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

Ve čtvrtek 3. 9. 2015 jsme realizovali seminář "Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi" v ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí. Seminář měl 14 účastníků, které zajímala především problematika tvorby a realizace čtenářských dílen. Účastníci semináře však ocenili i mnoho dalších praktických tipů do výuky čtení a pro práci s textem. 

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 13 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

Zpětná vazby k semináři "Třídnické hodiny" - 31. 8. 2015 - ZŠ Těšany

V pondělí 31. 8. 2015, poslední den přípravného týdne, vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková seminář "Třídnické hodiny II" pro učitele v ZŠ Těšany. Seminář měl 13 účastníků, kteří získali mnoho praktickým námětů pro vedení třídnických hodin a mnohé z nich si vyzkoušeli v praxi.

Zpětnovazební dotazník odevzdalo 11 účastníků semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde:

   

Zpětná vazba k semináři "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" - 28. 8. 2015 - ZŠ Hustopeče, Komenského

V pátek 28. 8. 2015 vedla lektorka Mgr. Alice Vašáková seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi" pro učitele ZŠ Hustopeče, Komenského. Seminář byl zaměřený na spolupráci učitelů 2. stupně s asistenty pedagoga. Seminář měl 23 účastníků, kteří ocenili především objasnění role asistenta pedagoga ve vyučování a mnoho praktických příkladů k zefektivnění spolupráce učitelů s asistenty.

Zpětnovazební dotazník odevzdali všichni účastníci semináře, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: