Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině – 8 hodin

 • Vytisknout

TENTO SEMINÁŘ JE V NAŠÍ NABÍDCE OD ZÁŘÍ 2016. SEMINÁŘ JE VHODNÝ DO ŠABLON II K TÉMATU INKLUZE A OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44 

Forma vzdělávacího programu:  interaktivní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům školních družin

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Systém péče o žáky se SVP ve škole (včetně legislativního ukotvení), poskytování podpůrných opatření
 • Podpora týmové spolupráce - propojení vychovatelů/vychovatelek s ostatními pedagogickými pracovníky školy (učitelé, asistenti, poradenští pracovníci)
 • Asistent pedagoga ve školní družině
 • Spolupráce s rodiči 
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých skupin, typické projevy v chování a vztazích
 • Přístup vychovatelek a vychovatelů školní družiny k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Výběr činností a organizace práce ve školní družině se zřetelem na specifika těchto žáků
 • Role vychovatelky/vychovatele při vytváření zdravého klimatu ve skupině žáků ve školní družině
 • Prevence konfliktních situací, zvládání konfliktů se žákem i vztahových obtíží mezi dětmi

 

Cena semináře vedeného prezenčně: 1190,- Kč 

Cena semináře vedeného online: 990,- Kč

Termíny konání: 

 • pondělí 15. 2. 2021 (8.00 - 11.30) + čtvrtek 18. 2. 2021 (8.00 - 11.30) - ONLINE - OBSAZENO 

 

 • úterý 2. 3. 2021 (8.00 - 11.30) + čtvrtek 4. 3. 2021 (8.00 - 11.30) - ONLINE - OBSAZENO 

 

 • úterý 9. 3. 2021 (8.00 - 11.30) + čtvrtek 11. 3. 2021 (8.00 - 11.30) - ONLINE - OBSAZENO

 

 • úterý 16. 3. 2021 (8.00 - 11.30) + čtvrtek 18. 3. 2021 (8.00 - 11.30) - ONLINE - OBSAZENO 

 

 • úterý 23. 3. 2021 (8.00 - 11.30) + čtvrtek 25. 3. 2021 (8.00 - 11.30) - ONLINE

 

 • seminář bude realizovaný ve dvou částech - 4 + 4 vyučovací hodiny, každá část bude rozdělena na 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
 • počet účastníků bude 15 - 20 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků
 • všichni účastníci semináře obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 

V PŘÍPAĎE ZÁJMU VÁS PROSÍME O VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - není třeba mít program instalovaný v počítači.V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Přečtěte si názory kolegů, kteří již seminář absolvovali: