Posouzení a stimulace vývoje dítěte v předškolním věku – 8 hodin – VHODNÉ K ŠABLONÁM 2

Číslo akreditace: MSMT-14522/2018-2-464

Forma vzdělávacího programu: prezenční nebo online vedený seminář s názornými ukázkami

Hodinová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ a poradenským pracovníkům na ZŠ - výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Obsah kurzu poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let v oblastech:

MOTORIKA: hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba.

ŘEČ: myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické

FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ: sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ: rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť

ORIENTACE V PROSTORU: prostorová a pravo-levá orientace

 ORIENTACE V ČASE: vnímání časových úseků, časová serialita

ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI

 HRA

SEBEOBSLUHA

Přestože je kurz z velké části zaměřen na vývojové fáze  sledovaných oblastí,  důraz je kladen na diagnosticko - intervenční proces. 

 

Cena semináře vedeného online:  990,- Kč

 Termín konání: podzim 2021

  • pátek 16. 4. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE - ZRUŠENO
  • seminář bude rozdělený za 4 bloky po dvou vyučovacích hodinách s dostatečně velkými přestávkami 
  • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků 

Uzavírka přihlášek: - 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Se zpětnou vazbou účastníků semináře se můžete seznámit zde:

 

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, pošlete nám předběžnou přihlášku a my Vás oslovíme, jakmile bude stanovený další termín pro konání semináře.