Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 8 hodin – VHODNÉ PRO ŠKOLNÍ SBOROVNU K VÝZVĚ 22

Tento seminář je určený pro školní sborovny, jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Seminář je vhodný pro Výzvu 22.

Číslo akreditace: MSMT-15786/2016-1-456 

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin

 • seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách 

Cílová skupina: seminář je určen pro školní sborovnu, pro tým učitelů z konkrétní školy, a to ze základní školy nebo z gymnázia s víceletými obory

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková

 • seminář povede jedna nebo obě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře 
 • lektorky absolvovaly seminář NIDV a získaly kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciální vzdělávací potřebou
 • Plán pedagogické podpory - struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření
 • Organizační zajištění tvorby individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka na tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
 • Metody a formy práce se žákem s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem v rámci běžné třídy, hodnocení těchto žáků, pedagogická intervence a speciálně pedagogické předměty - příklady dobré praxe 
 • Asistent pedagoga a další pedagogický pracovník jako podpůrné opatření - spolupráce s učiteli, organizace vyučování
 • Systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Tvorba plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 900,- Kč

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při větším počtu účastníků než 15 sleva pro šestnáctého a dalšího účastníka

 

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.


Do zpětné vazby z realizovaných seminářů můžete nahlédnout zde: