Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 16 hodin – VHODNÉ K VÝZVĚ 22 - NOVINKA

Tento seminář je určený pro školní sborovny, jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22, od 1. 9. 2017 je novinkou v naší nabídce.

Číslo akreditace: MSMT-7712/2017-1-311 

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní seminář

Hodinová dotace: 16 hodin

Cílová skupina: seminář je určen pro školní sborovnu, pro tým učitelů z konkrétní školy, a to ze základní školy nebo z gymnázia s víceletými obory

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Květoslava Řezáčová, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Michaela Hantková

 • seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře 
 • alespoň jedna z lektorek bude vždy absolventka cyklu seminářů NIDV a má kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciální vzdělávací potřebou
 • Plán pedagogické podpory - struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření
 • Organizační zajištění tvorby individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka na tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
 • Metody a formy práce se žákem s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem v rámci běžné třídy, hodnocení těchto žáků, pedagogická intervence a speciálně pedagogické předměty - příklady dobré praxe 
 • Asistent pedagoga a další pedagogický pracovník jako podpůrné opatření - spolupráce s učiteli, organizace vyučování
 • Systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Tvorba plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 1890,- Kč

Tento seminář nabízíme jak jak účastníkům z různých škol, tak školám jako seminář pro školní sborovnu:

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při větším počtu účastníků než 15 sleva pro šestnáctého a dalšího účastníka

 

Místo konání: Brno

Termín konání: podzim 2018

 • seminář se uskuteční v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28 - ve 2. patře budovy TECHMASEXPORT přímo u zastávky tramvaje č. 1, vedle obchodního centra BILLA; místo je dobře dostupné MHD (tramvaj číslo 1 - zastávka Stránského, tramvaj číslo 3 a 11 - zastávka Rosického náměstí, autobus č. 44 a 84 - zastávka Rosického náměstí); příjezd automobilem z ulice Horova, možnost parkování přímo před budovou nebo v přilehlých ulicích 

Uzavírka přihlášek: -

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno.

 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.


Do zpětné vazby z realizovaných seminářů můžete nahlédnout zde: