Proč vznikla EDUPRAXE, s.r.o.

Vzdělávací agentura EDUPRAXE, s.r.o. vznikla v červnu 2013 jako vzdělávací agentura, jejíž hlavní oblastí činnosti je vzdělávání učitelů v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poradenská a konzultační činnost pro učitele a tvorba výukových materiálů pro podporu práce učitelů v diferencované třídě. Motivací ke vzniku vzdělávací agentury a přípravy vzdělávacích programů pro učitele byly naše dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce ve škole i z lektorské činnosti v oblasti vzdělávání výchovných poradců v rámci Specializačního studia výchovného poradenství na PdF a FF MU v Brně. Ze zpětné vazby, kterou při této práci dostáváme, vyplývá, že mezi učiteli je poptávka po vzdělávání, které jim pomůže řešit problémy, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají. A to je inkluzivní vzdělávání, které je s přijetím novely školského zákona na jaře 2015 stále aktuálnější. Náš tým lektorů tvoří učitelé, poradenští pracovníci a vedoucí pracovníci ze škol, kteří mají minimálně desetiletou praxi a dlouhodobě se problematice inkluzívního vzdělávání, vzdělávání žáků v diferencované třídě, ve které je široké spektrum žáků od žáků s nejrůznějším typem zdravotního postižení nebo znevýhodnění po žáky mimořádně nadané, a budování efektivního systému poradenských služeb ve škole věnují. Naše vzdělávací agentura získala akreditaci MŠMT v říjnu 2013 a od té doby jsme realizovali více než 110 seminářů, který se účastnilo 1700 učitelů základních a středních škol. Naše akreditované vzdělávací programy jsou zaměřené především na podporu rozvoje systému poradenských služeb ve školách a na diferencované vyučování. Cílovou skupinou, pro kterou jsou naše vzdělávací programy určeny, jsou učitelé základních a středních škol, poradenští pracovníci ve školách a také vedoucí pracovníci ve školách, bez nichž nelze efektivní systém poradenských služeb ve škole vybudovat a trend inkluzívního vzdělávání ve škole podpořit. Rádi bychom s účastníky našich vzdělávacích programů navázali dlouhodobou spolupráci a poskytli jim také poradenskou a konzultační podporu, především prostřednictvím emailové komunikace a také prostřednictvím těchto webových stránek.