EDUPRAXE ve školním roce 2016/17

Vzdělávací agentura EDUPRAXE, s.r.o. v září 2016 zahajuje čtvrtý rok svojí činnosti a opět jsme pro vás připravili několik novinek.

Výrazně se rozšířila nabídka našich seminářů, čímž se snažíme reagovat na změny ve školství spojené s inkluzí a společným vzděláváním. Od září 2016 pro vás máme v nabídce 42 akreditovaných seminářů jak pro školní sborovny, tak pro zástupce z různých škol, především pro poradenské pracovníky ve školách. Nové semináře jsou určené také vychovatelům a vychovatelkám ve školní družině nebo učitelkám mateřských škol. Pro další dva připravené semináře "Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole" a "Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané" právě probíhá akreditační řízení a součástí naší nabídky by se měly stát od listopadu. Některé ze seminářů s časovou dotací 8 hodin je možné financovat z nových šablon - Výzvy 22. Většinu našich tradičních seminářů jsme obsahově aktualizovali v souladu s novou legislativou a nabízíme vám je v nové podobě, v průběhu školního roku budeme na základě výsledku akreditačního řízení navyšovat také časové dotace u některých seminářů.

Rozšířil se tým našich lektorů. Našimi novými spolupracovníky jsou Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagožka z PPP Brno, která připravila seminář "Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ" a k tomuto semináři připravila také materiál pro učitele ve formě kartiček s diferencovanými úkoly k danému tématu. Novou lektorkou je také JUDr. Zuzana Frýbertová, která připravila seminář "Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dětí".    

Stejně jako v loňském školním roce zůstávají 2 možnosti přihlášení na naše semináře - buď se může přihlásit pomocí online přihlašovacího formuláře, nebo si u každého semináře můžete stáhnout přihlášku ve formě Word, vyplnit ji a vyplněnou poslat jako přílohu emailu nebo poštou. Přihlašovací formulář i přihlášku ke stažení najdete u jednotlivých seminářů. Využívejte prosím vždy jednu z uvedených možností, doporučujeme online formulář. 

V Brně, kde naše vzdělávací agentura sídlí, budeme semináře realizovat v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. Semináře zde realizujeme od ledna 2016, toto místo je velmi dobře dostupné MHD i automobilem. Rozšiřujeme spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogickým pracovníků v Novém Jičíně, nově budeme realizovat semináře na všech pobočkách této organizace - v Opavě, v Ostravě i ve Frýdku-Místku.

V neposlední řadě rozšiřujeme naši nabídku výukových materiálů pro učitele v diferencovaných třídách, prostřednictvím kterých se snažíme pomáhat učitelům zvládat vyučování v rámci inkluze a společného vzdělávání. V nabídce máme nově pracovní listy s diferencovanými úkoly na podporu čtenářské gramotnosti - vždy v základní, zkrácené a rozšířené podobě. Jsou určené pro 1. i 2. stupeň a objednat si je budete moci od září. Finišujeme s korekturami nových sad kartiček s diferencovanými úkoly do matematiky a anglického jazyka, v nabídce by se měly objevit během září. Zlepšili jsme také prezentaci informací o jednotlivých sadách, ke každé sadě byl doplněn popis jednotlivých úrovní a náhled vybraného zadaní a řešení. S kompletní nabídkou našich výukových materiálů včetně informací o možnosti jejich objednání se můžete seznámit zde

Děkujeme vám za důvěru a podporu a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2016/17.