EDUPRAXE ve školním roce 2015/16

Vzdělávací agentura EDUPRAXE, s.r.o. v září 2015 zahajuje třetí rok svojí činnosti a připravili jsme si pro vás hned několik novinek.

V současné době vám nabízíme 33 seminářů, z nichž 4 představujeme jako novinky v naší nabídce - Spolupráce s rodiči v současné škole, Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků, Vedení poradenského rozhovoru II a Psychiatrické minimum pro školní praxi. Tento seminář jako jediný nezískal akreditaci MŠMT, ale vzhledem k tomu, že dětí s různými poruchami osobnosti a psychiatrickými diagnózami ve školách přibývá, věříme, že i tento seminář si především mezi poradenskými pracovníky ve školách svoje zájemce o problematiku najde. S kompletní nabídkou našich seminářů pro školní rok 2015/16 se můžete seznámit zde.  

Nově máte možnost přihlásit se na naše semináře online pomocí jednoduchých přihlašovacích formulářů, zůstává však i možnost stáhnout si přihlášku ve formátu Word a vyplněnou ji poslat jako přílohu emailu nebo poštou. Přihlašovací formulář i přihlášku ke stažení najdete u jednotlivých seminářů.

Rozšiřujeme také místa, kde budeme naše semináře realizovat. Všechny nabízené semináře budeme realizovat tradičně v Brně ve školícím středisku COMGUARD ulici na Sochova 38 v Brně-Žabovřeskách (zde), vybrané semináře budeme nově realizovat ve spolupráci s místními základními školami také v Třebíči a ve Zlíně. Od září zahajujeme spolupráci s Krajským zařízením pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně a naše semináře tak budou moci absolvovat i pedagogičtí pracovníci v Moravskoslezském kraji.

V neposlední řadě rozšiřujeme naši nabídku výukových materiálů pro učitele v diferencovaných třídách, prostřednictvím kterých se snažíme pomáhat učitelů zvládat postupující inkluzi ve vzdělávaní. Od záři v naší nabídce najdete 7 novinek určených především pro žáky 4. a 5. ročníků. S našimi výukovými materiály už se svými žáky pracují stovky učitelů z celé Moravy a jejich zpětná vazba je pro nás velkým povzbuzením a motivací do další práce. S kompletní nabídkou našich výukových materiálů včetně informací o možnosti jejich objednání se můžete seznámit zde. V průběhu školního roku plánujeme další rozšíření naší nabídky.

Děkujeme vám za důvěru a podporu a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2015/16.