Zeměpisná poloha

Sada obsahuje 32 barevných kartiček s úkoly na procvičení určování zeměpisné polohy pomocí Školního atlasu světa (nakladatelství Kartografie). Kartičky jsou rozděleny do 4 skupin podle úrovně obtížnosti zadání. Každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými úkoly stejného typu. Na žlutých kartičkách žáci hledají státy podle zadaných zeměpisných souřadnic a pracují s předem určenými mapami. Na zelených kartičkách jsou úkoly na hledání měst se zadanou zeměpisnou polohou a na určování zeměpisné polohy měst. Na modrých kartičkách jsou různá místa (hory, jezera, ostrovy, národní parky a města) a žáci je mají nejdříve vyhledat pomocí rejstříku a potom určit jejich zeměpisné souřadnice. Na červených kartičkách jsou obtížnější zadání určená pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je k dispozici bílá kartička s pruhem stejné barvy se správným řešením všech úkolů.