Převody jednotek délky

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na převody jednotek délky. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na převody různých jednotek délky na jednu zadanou jednotku, na zelených kartičkách jsou příklady na vyjádření délky zadané smíšenými jednotkami na desetinné číslo v metrech. Na modrých kartičkách jsou příklady, ve kterých mají žáci doplnit správné číslo do zadaného převádění různých jednotek. Na červených kartičkách jsou převedeny různé jednotky délky a žáci k číslům ve výsledku doplňují správnou jednotku. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obtížnosti, na červených kartičkách jsou obtížnější příklady určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.