Podmět

Kartičky obsahují věty jednoduché rozdělené na 4 skupiny podle obtížnosti zadání.

-          Na 8 žlutých kartičkách žáci určují druh podmětu (vyjádřený podstatným jménem, zájmenem a nevyjádřený).

-          Na 8 zelených kartičkách žáci určují druh podmětu (vyjádřený podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem a číslovkou a nevyjádřený).

-          Na 8 modrých kartičkách žáci určují druh podmětu (vyjádřený všemi slovními druhy,  nevyjádřený a všeobecný)

-          Na 8 červených kartičkách jsou testové úkoly s různým zadáním – žáci musejí dávat pozor na zadání a aplikovat své znalosti.

Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.