Přehledy učiva Čj - sloh

Tuto pomůcku tvoří 16 karet s charakteristikou jednotlivých slohových útvarů. Přehledy mají jednotné grafické zpracování (příklady jsou modrým písmem, upozornění červeným); což žákům umožňuje rychlou orientaci.

·         Vypravování

·         Přímá řeč

·         Popis

·         Popis pracovního postupu

·         Subjektivně zabarvený popis

·         Popis děje

·         Charakteristika  

·         Výpisky

·         Výtah

·         Výklad

·         Dopis

·         Životopis

·         Úvaha

·         Fejeton

·         Zpráva / oznámení

·         Proslov