Přehledy učiva ČJ - literatura

Tuto pomůcku tvoří 11 karet s charakteristikou nejběžnějších pojmů literární teorie. Přehledy mají jednotné grafické zpracování, což žákům umožňuje rychlou orientaci.

·         Literární druhy

·         Poezie / próza

·         Struktura literárního díla

·         Jazyk literárního díla

·         Grafické prostředky textu

·         Zvukové prostředky textu

·         Umělecké prostředky textu  

·         Obrazná pojmenování

·         Epické žánry

·         Lyrické žánry / lyricko-epické žánry

 

·         Dramatické žánry / struktura dramatu