Přehledy učiva ČJ - pravopis

Tuto pomůcku tvoří 9 karet s jednoduchými přehledy pravopisných pravidel, včetně příkladů a výjimek. Přehledy mají jednotné grafické zpracování (příklady jsou modrým písmem, upozornění a výjimky červeným); což žákům umožňuje rychlou orientaci.

·         Pravopis ú / ů

·         Pravopis -ě- / -je-

·         Pravopis -mě- / -mně-

·         Pravopis s-, se- / z-, ze- / vz-, vze-

·         Pravopis i / y po obojetných souhláskách

·         Pravopis i / y po tvrdých a měkkých souhláskách

·         Shoda podmětu a přísudku

·         Velká písmena

 

·         Interpunkce ve větě jednoduché