Tvarosloví 3 - přídavná jména, zájmena, číslovky

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy vlastních jmen a jsou rozděleny na 4 skupiny dle typu úkolů. Na žlutých kartičkách jsou přídavná jména (určování mluvnických kategorií, pravopis a stupňování). Na zelených kartičkách jsou zájmena (určování druhů, tvoření tvarů). Na modrých kartičkách jsou číslovky (určování druhů, tvoření tvarů a pravopis řadových číslovek). Na červených kartičkách jsou problémové otázky, jsou nejobtížnější, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.