Tvarosloví 2 - podstatná jména

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy vlastních jmen a jsou rozděleny na 4 skupiny typu úkolu. Na žlutých kartičkách je pravopis koncovek podstatných jmen. Na zelených kartičkách je určování druhů podstatných jmen (pomnožná, hromadná a látková). Na modrých kartičkách je určování mluvnických kategorií podstatných jmen. Na červených kartičkách jsou problémové úkoly, jsou nejobtížnější, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.