Tvarosloví 4 - tvary zájmen

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují 4 typy úkolů na tvary zájmen. Na žlutých kartičkách žáci vytvoří správný tvar zájmen já, ona, my, vy, náš, váš, sebou/s sebou. Na zelených kartičkách žáci vytvoří správný tvar zájmena jenž. Na modrých kartičkách žáci vytvoří správný tvar zájmena týž/tentýž. Na červených kartičkách jsou problémové úkoly, jsou nejobtížnější, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.