Přívlastek

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy vlastních jmen a jsou rozděleny na 4 skupiny podle typu zadání. Na žlutých kartičkách žáci rozlišují přívlastek shodný a neshodný. Na zelených kartičkách žáci rozlišují přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející. Na modrých kartičkách žáci rozlišují přívlastek volný a těsný. Na červených kartičkách jsou úkoly s různým zadáním – žáci musejí dávat pozor na zadání, vysvětlovat znění vět, opravovat chyby a aplikovat své znalosti. Úkoly na červených kartičkách jsou určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.