Přítomný prostý a průběhový čas

Sada obsahuje 32 barevných kartiček rozdělených do 4 skupin podle úrovní obtížnosti zadání. Každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými úkoly stejného typu.  Výukový materiál pracuje s jednoduchou slovní zásobou. Je přiložen slovníček s přehledem použitých sloves a vybraných slovních spojení, který mohou žáci při samostatné práci použít.

· Na žlutých kartičkách, které jsou nejjednodušší, žáci doplňují do vět chybějící slovesné tvary, vybírají ze tří nabídnutých možností. Procvičují si pouze pravidla tvoření přítomných časů, nerozhodují se, který čas mají použít. · Na zelených kartičkách tvoří věty ze zadaných slov. Slovesa se na kartičkách záměrně opakují, někdy jsou použita v přítomném prostém a někdy v přítomném průběhovém čase. · Na modrých kartičkách žáci vybírají z nabídnutých sloves a doplňují je ve správném tvaru do vět.· Na červených kartičkách jsou problémové a rozšiřující nebo zábavné úkoly pro ty, kteří učivo dobře zvládají.