Přítomný prostý čas

Sada obsahuje 32 barevných kartiček rozdělených do 4 skupin podle úrovní obtížnosti zadání. Každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými úkoly stejného typu. Na žlutých kartičkách, které jsou nejjednodušší, žáci doplňují zadaná slovesa do kladných a záporných vět. Na zelených kartičkách již tvoří výběrem slov z nabídnutých možností oznamovací věty i otázky. Modré kartičky také obsahují oznamovací věty i otázky, žáci musí z nabídky vybrat správné sloveso a do vět je dosadit. Na červených kartičkách jsou obtížnější zadání pro ty, kteří učivo dobře zvládají. Ke každé barevné kartičce se zadáním je k dispozici bílá kartička s pruhem stejné barvy se správným řešením všech úkolů. Výukový materiál pracuje s jednoduchou slovní zásobou (vychází z rozsahu učebnice Project 1). Je doplněn o slovníček, ve kterém si žáci při samostatné práci mohou najít slovíčka, kterým nerozumí.