Čteme, abychom rozuměli I

Materiál tvoří celkem 5 pracovních listů ve třech verzích - základní, zkrácené a rozšířené. Ke každé verzi je přiloženo řešení. Výhodou je, že žáci pracují s týmž materiálem, každý ale dle svých možností. Materiál je vhodný pro 2.-3. ročník (dle příslušného ŠVP) základní školy.

Pracovní list tvoří beletrický text a k němu patří úkoly zaměřené na porozumění čtenému textu. Rozvíjí schopnost porozumět textu, vyhledávat informace, vyvozovat závěry, interpretovat a posuzovat text. Přispívají k rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí v souvislostech s reálným životem. 

Seznam materiálů:

1) Mach a Šebestová

2) Knížka Ferdy mravence

3) Krysáci

4) Lichožrouti

5) Kamarád z planety Haf

 

Ukázka pracovního listu: 

1. A Základní verze

Mach a Šebestová                                                                       

Já myslím, že si děláš zbytečný starosti, stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zejtra seš zkoušenej ze zajíců. Mach se dal znovu do smíchu, chachá, já mám nápad, proč bysme si nemohli hrát rovnou se zajícema, a hned řekl do sluchátka, prosím, my bysme hrozně moc potřebovali, aby z nás byli tři zajíci, a ze sluchátka se ozvalo, ale klidně, tak budete zajíci, a než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu.

Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy, přivedl jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne na honěnou a přitom si vyprávěli o zaječím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže příští den, Mach ve škole věděl, kolik zubů mají zajíci nahoře a kolik dole, kolik chlupů mají na břiše, a kolik na zádech, kolik mívají dětí a jak si ty děti hrají, co jedí k obědu a co k večeři, kdy tak asi chodí spát a kdy zase vstávají.

                        Zkráceno podle Miloš Macourek: Mach a Šebestová. Albatros, Praha 1982

 

1. Označ þ pravdivé výroky:

Mach se potřeboval naučit o zajících.

Šebestová řekla do sluchátka, že potřebují být zajíci.

Mach, Šebestová a Jonatán se proměnili v zajíce.

Starý zajíc s bílými fousy jim přivedl kamarády.

Hráli si se zajíci celé dopoledne.

 

2. Najdeš v příběhu nespisovný tvar slova? Napiš alespoň dva:

 

_________________________________________________________________

 

3. Podtrhni části v textu, co dělali Mach a Šebestová celé odpoledne se zajíci.

4. Najdi v textu slovo, které znamená totéž co „skákali“ a „mnoho“.

 

_________________________________________________________________

 

5. Co může znamenat „než bys řekl švec“. Za jak dlouho to bude? Napiš:

 

_________________________________________________________________

 

6. Počítali se zajíci zuby a chlupy. Spoj, co bylo na jakém místě:

 

                                               NAHOŘE

ZUBY                         NA BŘIŠE

CHLUPY                    NA ZÁDECH

                                   DOLE

 

7. Představ si, že máš kouzelné sluchátko. Co bys chtěl zažít nebo kam se přemístit a proč? Napiš:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

1. B Zkrácená verze

Mach a Šebestová                                                                       

Mach řekl do sluchátka, prosím, my bysme hrozně moc potřebovali, aby z nás byli tři zajíci, a ze sluchátka se ozvalo, ale klidně, tak budete zajíci, a Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu.

Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy, přivedl jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne na honěnou a přitom si vyprávěli o zaječím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže příští den, Mach ve škole věděl, kolik zubů mají zajíci nahoře a kolik dole, kolik chlupů mají na břiše, a kolik na zádech, kolik mívají dětí a jak si ty děti hrají, co jedí k obědu a co k večeři.

Zkráceno podle Miloš Macourek: Mach a Šebestová. Albatros, Praha 1982

1. Označ þ pravdivé výroky:

Šebestová řekla do sluchátka, že potřebují být zajíci.

Mach, Šebestová a Jonatán se proměnili v zajíce.

Starý zajíc s bílými fousy jim přivedl kamarády.

Hráli si se zajíci celé odpoledne.

 

 

2. Podtrhni části v textu, co dělali Mach a Šebestová celé odpoledne se zajíci.

 

3. Najdi v textu slovo, které znamená totéž co „skákali“.

_________________________________________________________________

 

4. Počítali se zajíci zuby a chlupy. Spoj, co bylo na jakém místě:

 

                                               NAHOŘE

ZUBY                         NA BŘIŠE

CHLUPY                    NA ZÁDECH

                                   DOLE

 

5. Představ si, že máš kouzelné sluchátko. Co bys chtěl zažít nebo kam se přemístit a proč? Napiš: ____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

1. C Rozšířená verze

Mach a Šebestová                                                                       

Já myslím, že si děláš zbytečný starosti, stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zejtra seš zkoušenej ze zajíců. Ale vtom se Mach dal znovu do smíchu, chachá, já mám nápad, proč bysme si nemohli hrát rovnou se zajícema, a hned řekl do sluchátka, prosím, my bysme hrozně moc potřebovali, aby z nás byli tři zajíci, a ze sluchátka se ozvalo, ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci, a než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu.

Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy, a když mu řekli, co jsou zač, přivedl jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne na honěnou a přitom si vyprávěli o zaječím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže příští den, Mach ve škole mluvil skoro hodinu, kolik zubů mají zajíci nahoře a kolik dole, kolik chlupů mají na břiše, a kolik na zádech, kolik mívají dětí a jak si ty děti hrají, co jedí k obědu a co k večeři, kdy tak asi chodí spát a kdy zase vstávají.

Zkráceno podle Miloš Macourek: Mach a Šebestová. Albatros, Praha 1982

1. Označ þ pravdivé výroky:

Mach se potřeboval naučit o zajících.

Šebestová řekla do sluchátka, že potřebují být zajíci.

Mach, Šebestová a Jonatán se proměnili v zajíce.

Starý zajíc s bílými fousy jim přivedl kamarády.

Hráli si se zajíci celé dopoledne.

Dozvěděli se, kolik mívají zajíci dětí.

 

 

2. Najdeš v příběhu nespisovný tvar slova? Napiš alespoň dva:

 

______________________________________________________________________

 

3. Podtrhni části v textu, co dělali Mach a Šebestová celé odpoledne se zajíci.

 

4. Najdi v textu slovo, které znamená totéž co „povídali“, „skákali“ a „mnoho“.

 

______________________________________________________________________

 

5. Co může znamenat „než bys řekl švec“. Za jak dlouho to bude? Napiš:

 

______________________________________________________________________

 

6. Počítali se zajíci zuby a chlupy. Spoj, co bylo na jakém místě:

 

                                               NAHOŘE

ZUBY                         NA BŘIŠE

CHLUPY                    NA ZÁDECH

                                   DOLE

 

7. Představ si, že máš kouzelné sluchátko. Co bys chtěl zažít nebo kam se přemístit a proč? Napiš:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________