Technika čtení 1

Výukový materiál tvoří 62 karet. Poskytuje podněty pro ověřování a získávání čtenářských dovedností u žáků na začátku školní docházky, kteří si osvojují základy čtenářských dovedností, tak i u žáků vyšších ročníků, kteří mají potíže ve čtení. Jednotlivé podněty jsou řazeny posloupně, od nejnižší úrovně úroveň vyšší, obtížnější:

- otevřené slabiky (typ slabik me, je)

- dvouslabičná slova tvořená otevřenými slabikami

- trojslabičná slova tvořená otevřenými slabikami

- čtyřslabičná slova tvořená otevřenými slabikami

- uzavřené slabiky (typ slabik les, jek)

- dvouslabičná slova s jednou uzavřenou slabikou

- dvouslabičná slova tvořená uzavřenými slabikami

- trojslabičná slova s jednou uzavřenou slabikou

- trojslabičná slova s dvěma uzavřenými slabikami

Materiál je možné využít k diagnostice čtenářské techniky (sledování, které roviny má dítě osvojeny, popř. na které rovině obtížnosti má potíže) i k intervenci (obsahuje dostatek podnětů k podněcování čtenářské techniky na každé úrovni obtížnosti).

Každou z karet je možno využít na zjišťování pasivní úrovně dovednosti (dítě slyšenou slabiku popř. slovo dokáže najít, přiřadí ke zvuku obraz) i aktivní úrovně dovednosti (dítě přečte určenou slabiku, slovo).