Čteme a rozumíme I (pro 1. a 2. ročník)

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy doplňovacích cvičení a jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti. Na žlutých kartičkách žáci vybírají pravdivou větu o obrázku. Na zelených kartičkách žáci spojují části vět do celku dle významu. Následně vyberou z nabídky slova, která ve větách byla obsažena. Na modrých kartičkách žáci skládají správné pořadí vět. Potom doplňují vhodná slova do vět podle předchozího významu. Na červených kartičkách žáci hledají v textu slova, která tam nepatří, dále odpovídají na otázky k textu. Při tvorbě úkolů byly použity texty z knihy „Tatínku, ta se ti povedla“ od Zdeňka Svěráka. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.