Slovní úlohy (pro 5. ročník)

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním slovních úloh. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti. Každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady podobného typu. Na žlutých kartičkách jsou slovní úkoly jednoduché i složené v oboru do 100 000, ve kterých se využívá sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem. Na zelených kartičkách jsou slovní úkoly i v oboru nad 100 000 využívající již násobení trojciferným činitelem a výpočet zlomků. Na modrých kartičkách jsou slovní úkoly i v oboru nad milion s důrazem na logické myšlení. Na červených kartičkách jsou příklady složitějšího typu, které rovněž přispívají k rozvoji logického myšlení. V každém ze čtyř oddílů je vždy několik slovních úkolů podobného typu. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obtížnosti, na červených kartičkách jsou obtížnější příklady určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky. Většina výsledků má uvedený postup výpočtu, ale nejsou zde mezivýpočty. Všechny slovní úkoly jsou postaveny tak, aby žáci chápali matematiku jako prostředek při řešení běžných situací.