Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na procvičování Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na zvětšování či zmenšování číslic do 100, na zelených kartičkách jsou dosazovací příklady a porovnávání číslic, na modrých kartičkách jsou číselné výrazy se závorkou. Na červených kartičkách jsou slovní úlohy na řešení problému. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obtížnosti, na červených kartičkách jsou obtížnější zadání určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.