Písemné násobení (pro 4. a 5. ročník)

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na procvičování písemného násobení přirozených čísel. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na násobení jednociferným činitelem, na zelených a modrých kartičkách je vyšší úroveň násobení dvou činitelů. Na červených kartičkách jsou příklady na násobení více činitelů. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obtížnosti, na červených kartičkách jsou obtížnější příklady určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.