Písemné dělení I

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na procvičování písemného dělení. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na dělení se zbytkem dvojciferného čísla jednociferným dělitelem, na zelených kartičkách dělíme větší čísla s nulami, na modrých kartičkách je písemné dělení se zbytkem trojciferného čísla jednociferným dělitelem. Na červených kartičkách je dělení začleněno do číselných výrazů a dosazovacích příkladů. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obtížnosti, na červených kartičkách jsou obtížnější zadání určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.