12. 11. + 19. 11. 2018 - BRNO - Role školního psychologa v poskytování koordinovaných poradenských služeb

Přípravou tohoto semináře jsme reagovali na současnou situaci ve školách - od 1. 9. 2016 by měly všechny školy poskytovat poradenské služby prostřednictvím školních poradenských pracovišť, jejichž součástí jsou čím dál tím častěji školní psychologové. Cílem semináře se pomoci školním psychologům stát se platným členem školních poradenských pracovišť, podpořit jejich spolupráci s ostatními poradenskými pracovníky ve škole.

Seminář má časovou dotaci 16 vyučovacích hodin a uskuteční se v pondělí 12. 11. a v pondělí 19. 11. 2018 vždy od 8:30 do 15:30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

13. 11. 2018 - BRNO - Spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí

Tento seminář je určen vedoucím a poradenským pracovníkům ze základních škol (ředitelům škol a jejich zástupcům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence). Seminář je v naší nabídce od loňského školního roku, ve kterém jsme ho realizovali třikrát. Jeho lektorkou je JUDr. Zuzana Frýbertová, pracovnice OSPODu, která se školami dlouhodobě úzce spolupracuje.

Seminář se uskuteční v úterý 13. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

 

14. 11. 2018 - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v matematice

Seminář je určen učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování učiva aritmetiky, algebry i geometrie. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování.

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v středa 14. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

15. 11. 2018 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

26. 11. 2018 - BRNO - Vedení poradenského rozhovoru I

Tento seminář je určen pro poradenské pracovníky ve školách - výchovné poradce, školní metodiky prevence, speciální pedagogy, případně další členy školního poradenského pracoviště. Účastníci semináře se mimo jiné naučí využívat různé techniky vedení poradenského rozhovoru a rozlišit svoji roli poradenskou a učitelskou ve škole.  

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v pondělí 26. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

27.11.2018 - Brno - Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání

 Seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a uskuteční se v úterý 27. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně -Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

28. 11. 2018 - BRNO - Náměty k mediální výchově

Mediální výchova je jedním z průřezových témat rámcového vzdělávacího programu. Seminář je určen pro učitele českého jazyka a mediální a občanské výchovy 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Je vhodný také pro vedoucí školních časopisů. Účastníci semináře se mimo jiné seznámí s pojmem mediální gramotnost, vytvoří si rámcovou náplň pro volitelný předmět mediální výchova nebo pro kroužek mediální výchovy a získají tipy a metodické materiály pro zařazení mediální výchovy do hodin českého jazyka. Všichni účastnící semináře získají metodické materiály k dané problematice.

Seminář má časovou dotaci 4 hodiny a uskuteční se ve středu 28. 11. 2018 od 13.30 do 17.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře zde. 

29.11+6.12.2018 - Brno - Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole (1. stupeň) - 8 hodin

Seminář má celkovou časovou dotaci 8 hodin a bude rozdělen do dvou odpoledních bloků. Uskuteční se ve čtvrtek 29. 11. a ve čtvrtek 6. 12. 2018 vždy od 13.00 do 16.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde. 

10. 12. 2018 - BRNO - Vedení poradenského rozhovoru II

Tento seminář je novinkou v naší nabídce a navazuje na úspěšný seminář "Vedení poradenského rozhovoru I", jehož absolvování je podmínkou pro účast na tomto semináři. Seminář "Vedení poradenského rozhovoru II" se věnuje problematice do větší hloubky a účastníci se v jeho rámci budou věnovat především trénování vedení rozhovorů s potenciálními klienty - žáky, rodiči a kolegy. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v pondělí 10. 12. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

12. 12. 2018 - BRNO - Tvůrčí psaní

Tento seminář je určený především pro učitele českého jazyka na 1. i 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií, které problematika tvůrčího psaní zajímá a chtějí naučit psát svoje žáky. Účastníci semináře se seznámí mimo jiné se základními technikami tvůrčího psaní a seznámí se s možnostmi jejich využití v hodinách českého jazyka a literatury.

Seminář má časovou dotaci 4 hodiny a uskuteční se ve středu 12. 12. 2018 od 13.30 do 17.00 hodin. Seminář ve uskuteční v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

7. 1. + 14. 1. 2019 - BRNO - Asistent pedagoga jako podpůrné opatření

Seminář je novinkou v naší nabídce. Je určen asistentům z různých typů škol. Je možné jej financovat ze šablon - Výzvy 22 - šablona II/2.1 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (k tématu inkluze).

Seminář (rozdělený na 2 x 8 hodin) se uskuteční se v pondělí 7. 1. a v pondělí 14. 1. 2019 vždy od 8:30 do 15:30 hodin. Seminář se koná v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.