12. - 16. 8. 2019 - KŘTINY - Společné vzdělávání ve školní praxi - Letní škola 2018

Vzhledem k tomu, že téma společného vzdělávání je velice obsáhlé, nabízíme vám cyklus seminářů ve formě pětidenní letní školy, kterou plánujeme realizovat v srpnu 2019 ve lokalitě Moravského krasu - ve Křtinách u Brna. Pro zájemce o naši letní školu jsme připravili 10 bloků s časovou dotací 4 nebo 8 hodin, každý účastník si z nich vybere téma tak, aby v rámci celého programu absolvoval 32 hodin vzdělávání dle vlastního zájmu a v souladu s potřebami školy. Díky časové dotaci 32 hodin je tento cyklus seminářů vhodný pro Výzvu 22.

Letní škola 2019 se uskuteční v termínu 12. - 16. 8. 2019
Bližší informace, zpětnou vazbu účastníků předešlých ročníků a přihlašovací formulář naleznete zde. 

5. 11. 2019 - BRNO - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

Tento velmi úspěšný seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům a školním pedagogům. Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno

Seminář se uskuteční úterý 5. 11. 2019 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. - již nyní je možné zaslat přihlášku a místo si tak rezervovat (faktury budeme zasílat až v příštím školním roce).

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

 

13. 12. 2019 - Brno - Stimulace vývoje dítěte v předškolním věku

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ a poradenským pracovníkům na ZŠ. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

Tento kurz navazuje na kurz Posouzení a stimulace dítěte předškolního věku. Jeho absolvování však není podmínkou, ale výhodou. 

Seminář se uskuteční v pátek 13. 12. 2019 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.