20. 3. 2018 - BRNO - Spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí

Tento seminář je určen vedoucím a poradenským pracovníkům ze základních škol (ředitelům škol a jejich zástupcům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence). Seminář je v naší nabídce od loňského školního roku, ve kterém jsme ho realizovali třikrát. Jeho lektorkou je JUDr. Zuzana Frýbertová, pracovnice OSPODu, která se školami dlouhodobě úzce spolupracuje.

Seminář se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 od 9:00 do 14:00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

 

22. 3. + 3. 4. 2018 - BRNO - Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi

Hlavním cílem tohoto semináře je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Seminář je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22, od 1. 9. 2017 je novinkou v naší nabídce.

Seminář s časovou dotací 16 hodin je rozdělen na dvě části a uskuteční se ve čtvrtek 22. 3. a v úterý 3. 4. 2018 vždy od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

4. 4. a 11. 6. 2018 - BRNO - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům ve školních družinách. Seminář se uskuteční ve středu 4. 4. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA  

Aktuálně přijímáme přihlášky na termín v pondělí 11. 6. 2018 od 9.00 do 14.00

Podrobnější informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

5. 4. 2018 - BRNO - Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi

Seminář je určen pro učitele 1. stupně základních škol, kteří chtějí získat praktické tipy na rozvoj čtenářské gramotnosti u svých žáků. Účastníci semináře se seznámí mimo jiné s různými metodami a technikami čtení v jednotlivých ročnících 1. stupně, které vedou k postupnému rozvíjení čtení s porozuměním.  

Seminář má časovou dotaci 6 hodin a v Brně ho budeme opět realizovat ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 12.00 do 17.00 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách.  

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde.

6. 4. 2018 - BRNO - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole

Tento velmi úspěšný seminář je již tradiční součástí naší nabídky a je určený učitelům na 1. i 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jeho účastníci na semináři dostanou mimo jiné odpovědi na otázky  jak zvýšit spoluodpovědnost žáků za výsledky své školní práce, jak hodnotit individuální pokrok žáků nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  jak efektivně využívat sebehodnocení, proč je důležité kombinovat metody formativního a sumativního hodnocení.

 Seminář má časovou dotaci 6 vyučovacích hodin a uskuteční se v pátek 6. 4. 2018 od 9:00 do 14:00 hodin v Brně -Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

18. 4. 2018 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se ve středu 18. 4. 2018 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

23. 4. 2018 - BRNO - Vedení rozhovoru s rodiči

Seminář je určený všem učitelům základních a středních škol, zejména třídním učitelům. Jeho účastníci se mimo jiné naučí identifikovat obsahovou a vztahovou stánku sdělení a seznámí se se základními principy úspěšné komunikace. Dále rozkryjí potenciál rozhovoru jako nástroje kultivace vztahu s rodiči také jako nástroje ke změně a získají praktické tipy pro komunikaci s problémovými rodiči a komunikaci v konfliktu. Seminář je prakticky zaměřený, jeho účastníci si prezentované techniky vyzkouší v praxi. Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční  se v pondělí 23. 4. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.

25. 4. 2018 - BRNO - Efektivní řízení školy v praxi

Seminář je novinkou v naší nabídce a je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol – ředitele, případně jejich zástupce. 

Seminář se uskuteční ve středu 25. 4. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

27. 4. 2018 - BRNO - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Tento velmi úspěšný seminář realizujeme už čtvrtý rok pro zájemce z různých škol i pro školní sborovny. Vznikl na základě opakovaných dotazů učitelů, kteří s asistenty pedagoga spolupracují čím dál tím častěji. Mezi témata semináře patří mimo jiné příprava na vyučování, rozdělení kompetencí mezi učitele a asistenta pedagoga a jejich komunikace v průběhu vyučování. Seminář je určený pro dvojice učitel - asistent pedagoga nebo pro učitele, kteří s asistentem pedagoga spolupracují nebo se na spolupráci připravují. Mohou se ho účastnit i sami asistenti, ale pro ty je vhodnější náš seminář "Asistent pedagoga ve školní praxi".

Seminář se koná v pátek 27. 4. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.

 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

2. 5. 2018 - Brno - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané

Tento seminář s časovou dotací 6 vyučovacích hodin je určený učitelům mateřských škol, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, výchovným poradcům a školním speciálním pedagogům. V naší nabídce je od loňského školního roku.

Seminář se opět uskuteční ve středu 2. 5. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

17. 5. a 28. 5. 2018 - BRNO - Školní poradenské pracoviště v praxi II

Seminář je určen poradenským pracovníkům ze škol - výchovným poradcům, školním metodikům prevence, školním psychologům a školním speciálním pedagogům - a je to jeden z pilotních seminářů v naší nabídce. Je velmi přínosné, když se semináře účastní celé týmy poradenských pracovníků z jednotlivých škol, nejlépe společně s členem vedení školy. Seminář je určený školám, které chtějí zefektivnit fungování poradenských služeb a získat zkušenosti z jiných škol, ale také školám, které svoje poradenské týmy rozšiřují o speciální pedagogy a školní psychology a řeší rozdělení kompetencí a efektivní nastavení poradenských služeb. Kvalitní poradenské služby ve škole jsou jednou z podmínek úspěšného zvládnutí inkluze.

Seminář vám od letošního školního roku nabízíme v nové podobě s časovou dotací rozšířenou z 8 na 16 hodin. Seminář je možné financovat ze šablon - Výzvy 22 - šablona II/2.1 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (k tématu inkluze).

Seminář (rozdělený na 2 x 8 hodin) se uskuteční ve čtvrtek 17. a v pondělí 28. 5. 2018 vždy od 8:30 do 15:30 hodin. Seminář se koná v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.