8. 3. 2018 - BRNO - Třídnické hodiny

Tento seminář je již tradiční součásti naší nabídky a je určený třídním učitelům a poradenským pracovníkům v základních a středních školách. Účastníci semináře mimo jiné získají teoretické zázemí - porozumí principům dynamiky třídy jako sociální skupiny. Budou řešit problematiku motivace pro realizaci třídnických hodin i rizika spojená s jejich realizací. Součástí semináře bude jako příklad dobré praxe ukázka standardní třídnické hodiny. Na semináři bude prostor i pro výměnu zkušeností z jednotlivých škol. Hodinová dotace semináře je 8 hodin.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 8. 3. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře zde