16. 9. 2020 - BRNO - Výuka předmětu volba povolání na základní škole

Seminář je určený výchovným poradcům a učitelům základních škol, kteří vyučují předmět "Volba povolání" v rámci pracovních činností v 8. a 9. ročníku nebo se na jeho výuku připravují. Účastníci semináře se seznámí  s funkčním modelem kariérního poradenství na základní škole, zanalyzují si zdroje pro výuku předmětu Volba povolání ve vlastní škole, získají kompetence, které jim umožní zahájit výuku, a budou vybaveni modelovými metodikami k jednotlivým předmětům.

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se ve středu 16. 9. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách, Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.