LEDEN 2024 - webináře a prezenční semináře

4. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde. - OBSAZENO

8. 1. 2024 (13.30 - 17.00) - Osvědčené metody práce s textem od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

8. a 11. 1. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění (se zaměřením pro 2. st. ZŠ) - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. a 10. 1. 2024 (vždy 8.30 - 15.30) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na práce se žáky s LM a žáky s Hraničním nadáním na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Rozvíjení čtenářských dovedností u začínajících čtenářů - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. a 11. 1. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

10. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

11. 1. 2024 (8.00 - 11.30) - Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

11. 1. 2024 (13.00 - 16.30) - Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVPWEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

12. 1. 2024 (10.00 - 13.30) - Systém péče o žáky s SVP na základní škole – WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

15. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

15. a 17. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30 hodin) - Asistent pedagoga ve školní praxi - WEBINÁŘ (4+4hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde

16. a 18. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30 hodin) - Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - WEBINÁŘ (4+4hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

17. 1. 2024 (13.00 - 16.30) - Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

17. a 25. 1. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde

19. 1. 2024 (8.30 - 15.30) - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. 1. 2024 (13.30 - 17.00) - Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. a 23. 1. 2024 (vždy 8.00 - 16.00) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - WEBINÁŘ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. a 24. 1. 2024 (vždy 8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. a 29. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí I - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

23. a 25. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

29. 1. 2024 (8.00 - 15.30) - Krajina kolem nás - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde

29. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

29. 1. 2024 (8.30 - 15.30) - Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

30. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi- WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

30. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků v anglickém jazyce - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

31. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠWEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.