DUBEN 2024 - webináře a prezenční semináře

 • 2. 4. 2024 (8.00 - 16.00) - Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 3. 4. (14.00 - 17.30) a 5. 4. 2024 (8.00 - 11.30) - Efektivní řízení školy v praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 3. a 8. 4. 2024 (vždy 8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 4. a 9. 4. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v matematice - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 8. 4. 2024 (13.30 - 17.00) - Osvědčení metody práce s textem od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 9. 4. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce (se zaměřením pro 1. stupeň ZŠ) - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 10. 4. 2024 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 15. a 17. 4. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Asistent pedagoga ve školní praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 16. 4. 2024 (13.00 - 16.30) - Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 17. a 18. 4. 2024 (vždy 8.30 - 15.30) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 19. 4. 2024 (10.00 - 13.30) - Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 23. 4. 2024 (8.30 - 15.30) - Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 23. a 25. 4. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 29. 4. 2024 (8.30 - 15.30) - Vedení rozhovoru s rodiči - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.