PROSINEC 2023 - webináře a prezenční semináře

  • 4. a 7. 12. 2023 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v matematice - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 7. 12. 2023 (8.00 - 16.00) - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 8. 12. 2023 (8.30 - 15.30 hodin) - Vzdělávání a péče o žáky s poruchami autistického spektra v běžné třídě ZŠ - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ (8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 11. 12. 2023 (13.00 - 16.30) - Náměty k výuce slohu na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 12. a 14. 12. 2023 (vždy 14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o žáky s PAS v běžné třídě ZŠ - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 13. 12. 2023 (8.00 - 16.00) - Když se v matematice nedaří aneb Jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 18. a 19. 12. 2023 (vždy 8.00 - 16.00) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - WEBINÁŘ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.