BŘEZEN 2024 - webináře a prezenční semináře

4. 3. 2024 (8.30 - 15.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

5. + 7. 4. 2023 (vždy 13.00 - 16.30) - Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění (se zaměřením pro 1. st. ZŠ) - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

5. a 14. 3. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

6. 3. (14.00 - 17.30) a 8. 3. 2024 (8.00 - 11.30) - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogů - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

18. a 21. 3. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Prevence a řešení školní neúspěšnosti - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

18. a 25. 3. 2024 (13.00 - 16.30) Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí II - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. 3. 2024 (8.30 - 15.30) - Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.