Leden + únor 2022 - webináře

3. + 4. 1. 2022 (8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - OBSAZENO

5. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - OBSAZENO

5. + 7. 1. 2022 (středa 14.00 - 17.30 + pátek 8.30 - 12.00) - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků - více informací a přihlašovací formulář

6. 1. 2022 (13.00 - 16.30) - Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

10. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků (se zaměřením na 2. stupeň ZŠ) - více informací a přihlašovací formulář

10. + 11. 1. 2022 (8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - více informací a přihlašovací formulář

12. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce - více informací a přihlašovací formulář

13. 1. 2022 (8.30 - 16.30) - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

13. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP - více informací a přihlašovací formulář

17. 1. 2022 (8.30 - 16.30) - Školní poradenské pracoviště v praxi - více informací a přihlašovací formulář

17. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - více informací a přihlašovací formulář

18. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s LMP a se žáky s hraničním nadáním na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

19. 1. 2022 (8.30 - 16.30) - Když se v matematice nedaří aneb Jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií  - více informací a přihlašovací formulář

24. + 26. 1. 2022 (13.00 - 16.30) - Asistent pedagoga ve školní praxi - více informací a přihlašovací formulář

26. 1. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

31. 1. + 1. 2. 2022 (8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - více informací a přihlašovací formulář

1. 2. 2022 (8.30 - 16.30) - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - více informací a přihlašovací formulář

8. a 10. 2. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - více informací a přihlašovací formulář

10. 2. 2022 (8.00 - 11.30) - Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení - více informací a přihlašovací formulář

10. 2. 2022 (13.00 - 16.30) - Žák se specifickými poruchami učení v naukových předmětech - více informací a přihlašovací formulář