Listopad + prosinec 2021 - webináře

1. + 3. 11. 2021 (8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

2. a 9. 11. 2021 (vždy 13.30 - 17.00) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce 

2. 11. 2021 (13.00 - 16.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků (se zaměřením na 1. stupeň ZŠ) 

3. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku 

4. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ 

4. 11. 2021 (8.30 - 16.30) - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 

10. 11. 2021 (13.00 - 16.30) - Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ 

10. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

11. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků (se zaměřením na 2. stupeň ZŠ) 

11. 11. 2021 (8.00 - 11.30) - Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVP 

11. 11. 2021 (13.30 - 17.00) - Žák se specifickými poruchami učení v naukových předmětech 

15. 11. 2021 (8.30 - 16.30) - Školní poradenské pracoviště v praxi

15. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

16. + 23. 11. 2021 (13.30 - 17.00) - Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě ZŠ 

22. + 24. 11. 2021 (13.00 - 16.30) - Asistent pedagoga ve školní praxi 

23. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku 

24. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ 

25. 11. 2021 (13.00 - 16.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků (se zaměřením na 1. stupeň ZŠ) 

30. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - PRO NEMOC LEKTORKY ZRUŠENO

30. 11. + 6. 12. 2021 (vždy 13.00 - 16.30) - Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a IVP - více informací a přihlašovací formulář

2. 12. 2021 (8.30 - 16.30) - Školní poradenské pracoviště v praxi - OBSAZENO

6. 12. 2021 (13.30 - 17.00) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - více informací a přihlašovací formulář

6. 12. 2021 (8.30 - 16.30) - Když se v matematice nedaří aneb Jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - více informací a přihlašovací formulář

7. 12. + 9. 12. 2021 (14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané - více informací a přihlašovací formulář

14. a 16. 12. 2021 (13.00 - 16.30) - Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - více informací a přihlašovací formulář

20. 12. 2021 (8.00 - 11.30) - Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVP - více informací a přihlašovací formulář

20. 12. 2021 (13.30 - 17.00) - Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení - OBSAZENO