11. 1. nebo 13. 1. 2021 - ONLINE - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II (4 hodiny)

Seminář s časovou dotací 4 hodiny se uskuteční v pondělí 11. 1. 2021 (13.00 - 16.30) - se zaměřením pro 1. stupeň. Současně přijímáme přihlášky na středu 13. 1. 2021 ve stejném čase - seminář se zaměřením pro 2. stupeň ZŠ. Seminář proběhne online v prostředí Microsoft Teams.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.