19. a 21. 1. 2021 - ONLINE - Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě ZŠ

Tento seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a je novinkou v naší nabídce. Je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům. 

Seminář se uskuteční v online podobě rozdělený na dvě části - v úterý 19. 1. a ve čtvrtek 21. 1. 2020 vždy od 13.00 do 16.30 hodin.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.