22. 3. + 3. 4. 2018 - BRNO - Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi

Hlavním cílem tohoto semináře je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Seminář je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22, od 1. 9. 2017 je novinkou v naší nabídce.

Seminář s časovou dotací 16 hodin je rozdělen na dvě části a uskuteční se ve čtvrtek 22. 3. a v úterý 3. 4. 2018 vždy od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde