2. 5. 2018 - Brno - ZRUŠENO - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané

Tento seminář s časovou dotací 6 vyučovacích hodin je určený učitelům mateřských škol, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, výchovným poradcům a školním speciálním pedagogům. V naší nabídce je od loňského školního roku.

Seminář se opět uskuteční ve středu 2. 5. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. - SEMINÁŘ BYL PRO MALÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH ZRUŠEN

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.