26. 4. 2018 - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

Tento seminář je určen učitelům anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování různého typu učiva. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování. 

Seminář má časovou dotaci 6 hodin. Bude se konat v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. Je možné zasílat přihlášky na termín ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 9.00 do 14.00. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde