16. 3. 2018 - BRNO - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků

Tento seminář je určený především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele, případně jejich zástupce, a dále pro další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků. Problematika hodnocení a sebehodnocení je ve školách stále více aktuální a to nejen v souvislosti s připravovaným kariérním řádem. Na semináři bude i prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi jeho účastníky. Časová dotace semináře je 6 hodin. 

Aktuálně je možné přihlásit se na termín v pátek 16. 3. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře a zpětné vazby z realizovaných seminářů naleznete zde.