23. 10. 2020 - BRNO - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků

Tento seminář je určený především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele, případně jejich zástupce, a dále pro další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků. Problematika hodnocení a sebehodnocení je ve školách stále více aktuální a to nejen v souvislosti s připravovaným kariérním řádem. Na semináři bude i prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi jeho účastníky. Časová dotace semináře je 8 hodin. 

Seminář se uskuteční v pátek 23. 10. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře a zpětné vazby z realizovaných seminářů naleznete zde.