18. a 20. 1. 2021 - ONLINE - Asistent pedagoga ve školní praxi

Přípravou tohoto semináře jsme reagovali na aktuální situaci ve školství, protože s asistenty pedagoga se dnes setkáme téměř na každé škole a s postupující inkluzí jich stále více přibývá. Téma asistent pedagoga se objevovalo také v námětech ze seminářů, které jsme v předchozích letech realizovali. Tento seminář je určený výhradně asistentům pedagoga. Jeho cílem mimo jiné je, aby si asistenti pedagoga ujasnili svoje kompetence ve škole a možnosti, jak si dojednávat s učitelem spolupráci, dále jaký vliv mohou mít na klima ve třídě, jak mohou se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami navázat kvalitní a bezpečný vztah a jak mu mohou při výuce i mimo ni pomáhat. 

Seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a proběhne rozdělený do dvou dnů: 1. část v pondělí 18. 1. 2021 od 13.00 do 16.30 hodin a 2. část ve středu 20. 1. od 9.00 do 12.30 hodin.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.