Asistent pedagoga jako podpůrné opatření – 16 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Hodinová dotace: 16 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen asistentům pedagoga z různých typů škol

 

Lektor:  Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Legislativní rámec pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Hierarchie a filozofie podpůrných opatření
 • Legislativní ukotvení pozice asistenta pedagoga ve školním systému
 • Spolupráce školy a ŠPZ - dojednávání PO, práce s dokumenty ve škole
 • Děti, žáci a studenti se SVP - charakteristika skupiny, principy poskytování podpory v závislosti na aktuálních vzdělávacích možnostech a potřebách (rozdíl mezi úlevou a podporou)
 • Pedagogická diagnostika jako podklad pro plánování a aplikaci konkrétních podpůrných opatření. Zóna proximálního vývoje. 
 • Tvorba IVP jako základního dokumentu, který popisuje aplikaci PO Asistent pedagoga. Spolupráce se zákonnými zástupci.
 • Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce
 • AP v individuální práci se žáky, v práci skupinové a v práci se třídou
 • Kompetence učitele žáků se SVP při spolupráci s AP
 • Spolupráce asistenta s pedagogem, vyjasnění a koordinace rolí
 • Společná příprava na výuku, koordinace práce v hodinách
 • Respektující přístup k dětem, žákům a studentům se SVP, dojednávání konkrétní podoby poskytované podpory
 • Spolupráce s poradenskými pracovníky školy a ŠPZ při aplikaci PO Asistent pedagoga

 

Cena:  2290,- Kč

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Místo konání: Brno

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno: 

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář) 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu. 

 

S postřehy kolegů, kteří se semináře již zúčastnili, se můžete seznámit ve zpětných vazbách.

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ