Poděkování

Děkujeme za podporu a spolupráci ve školním roce 2015/16, naše semináře v tomto školním roce navštívilo více než 2500 pedagogických pracovníků. Přejeme všem zasloužené pohodové prázdniny. Nabídku na nový školní rok pro školní sborovny i zájemce z různých škol včetně nových sad kartiček pro práci s diferencovanou třídou najdete na našich aktualizovaných webových v průběhu srpna.