Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání – 8 hodin

Tento seminář je určený jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny ze základních a středních škol. Jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání především z pohledu vyučovacího procesu - je zaměřený na organizaci vyučování a hodnocení žáků ve třídách, kde jsou nejen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nemůže být na úkor ostatních žáků ve třídě. Tento seminář realizujeme každý školní rok v desítkách školních sboroven a je opakovaně velmi dobře hodnocený. Seminář je vhodný k Šablonám 2 k tématu inkluze.

Číslo akreditace: MSMT - 14522/2018-2-464

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený prezenčně nebo online

Hodinová dotace: 8 hodin

 • seminář je optimální realizovat celý v jeden den, ve školních sborovnách může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách 

Cílová skupina: 

 • seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny

 

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Květoslava Řezáčová, Mgr. Michaela Hantková 

 • seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře
 • jednou z lektorek semináře bude vždy Mgr. Lenka Ondráčková 
 • lektorka Mgr. Lenka Ondráčková absolvovala seminář NIDV a získaly kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání
 • Co všechno ovlivňuje učitele v tom, co žáky učí a jak je hodnotí
 • Diferencované vyučování - organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
 • Metody a formy práce v diferencované třídě - příklady dobré praxe
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v daném předmětu - příklady dobré praxe
 • Podpora motivace žáků a hodnocení diferencované práce
 • Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení
 • Formativní a sumativní hodnocení
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příklady dobré praxe
 • Slovní hodnocení žáků
 • Sebehodnocení žáků - funkce sebehodnocení a jeho využití, metody a formy sebehodnocení - příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Nabídka pro školní sborovny: 

Cena semináře pro 1 účastníka: 

 • 800,- Kč  při realizaci celého semináře v jeden den; 900,- Kč při realizaci semináře ve dvou dnech rozděleného na 4 + 4 hodiny
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • seminář je možné realizovat i pro menší školní sborovnu, v tomto případě je cena dohodou
 • základní cena semináře platí pro prvních 15 účastníků, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka z jedné školy je poloviční 

 

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

 Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena semináře pro 1 účastníka: 990,- Kč

Termín konání: ONLINE - přijímáme předběžné přihlášky

 

 • seminář bude rozdělený na čtyři bloky po 2 vyučovacích hodinách s dostatečně dlouhými přestávkami 
 • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků
 • seminář povede lektorka Mgr. Lenka Ondráčková 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro 2021. V případě zájmu nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře.

 

Zpětné vazby účastníků semináře jsou k nahlédnutí zde:

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):