Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, 1. stupně základních škol,  speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.

Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Blok č. 1

 • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky
 • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
 • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
 • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby 

Blok č. 2:

 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
 • Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby

Blok č. 3:

 • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou
 • Uvolňovací a rozcvičovací cviky

Blok č. 4:

 • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
 • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
 • Příprava na písmo

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:

-      Rozvoj grafomotoriky (Bednářová, J., Šmardová, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Edika, 2012)

-      Diagnostika dítěte předškolního věku (Bednářová, J., Šmardová, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)

Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z informací z kurzu. 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  úterý 1. 2. 2022 (8.30 - 16.30 hodin)

 • webinář bude realizován celý v jeden den ve čtyřech blocích dlouhých vždy 2 vyučovací hodiny s přestávkami 30, 60 a 30 minut


Uzavírka přihlášek je 24 hodin před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: