Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE.

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ a MŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, 1. stupně základních škol,  speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.

Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Blok č. 1

 • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky
 • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
 • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
 • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby 

Blok č. 2:

 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
 • Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby

Blok č. 3:

 • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou
 • Uvolňovací a rozcvičovací cviky

Blok č. 4:

 • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
 • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
 • Příprava na písmo

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:

-      Rozvoj grafomotoriky (Bednářová, J., Šmardová, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Edika, 2012)

-      Diagnostika dítěte předškolního věku (Bednářová, J., Šmardová, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)

Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z informací z kurzu. 

 

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  středa 20. 3. 2024 (8.00 - 16.00 hodin) 

 • webinář bude realizován celý v jeden den ve čtyřech blocích dlouhých vždy 2 vyučovací hodiny s přestávkami 30, 60 a 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: